Komínový systém KAMINOTHERM

Předmět a oblast použití

Komínové stavební prvky s kruhovým světlým průřezem (světlý průměr od 100 mm do 800 mm) se skládají z vnitřní vložky a vnějšího pláště a z vrstvy izolační hmoty, která se nachází mezi nimi. Komínové stavební prvky jsou spojovány pomocí hrdlových a svorkových spojení. Z komínových stavebních dílů se sestavují komíny vedoucí uvnitř domu, nebo zvenku na budovách. Na komíny smějí být napojována pouze ty spotřebiče, která zpravidla neprodukují žádné odpadní plyny s teplotami vyššími než 400°C a žádné odpadní plyny s hořlavými (výjimku tvoří saze) nebo výbušnými látkami. Komíny na budovách se skládají z komínových stavebních prvků: vnitřní vložky odvádějící odpadní plyny, z minerální izolace a vnějšího pláště s dobou požární odolnosti v délce cca. 90 minut. Komíny na budovách se skládají z komínových stavebních dílů a prvků a z potřebných konstrukčních prvků pro připevnění na stěnu.

Výkres »
 

Vlastnosti a složení

Jako materiál pro vnitřní vložku komínových stavebních prvků je použita nerezavějící ocel, číslo materiálu 1.4571, 1.4404 nebo 1.4301 podle normy ČSN 73 4201, EN 1443 a jako materiál pro vnější plášť komínových stavebních prvků je použita nerezavějící ocel, číslo materiálu 1.4301.Tloušťka vnitřní a vnější stěny je min. 0,6 mm. Mezi vnitřní a vnější stěny je vložena vrstva izolační hmoty o tloušťce min. 30 mm a spáry jsou dobře utěsněny. Za tímto účelem jsou použity pouze izolační materiály z minerálních vláken všeobecně stavebně schválené normou ČSN 73 4201, EN 1443. Objemová hmotnost izolačních materiálů z minerálních vláken je min. 90 kg/m3 .

Rozměry a podrobnosti týkající se tvarování komínových stavebních prvků odpovídají údajům uvedeným v přílohách, 1 až 15. Uvedené rozměry průměrů jsou dodrženy s přesností na ± 1,0 mm, uvedené rozměry délek jsou dodrženy s přesností na ± 1,5 mm. Pro výšky tvarovek je povolená odchylka ± 1,5 mm a pro tloušťku plechu odchylka ± 10 %. Jako materiál pro zbylé konstrukční díly (např. ukotvení základů, podpěra stěn, kotevní pás) je použita nerezavějící ocel, číslo materiálu 1.4301 Pro tloušťka plechu je povolená odchylka ± 10 %.

 

Výroba a označování

Komínové stavební prvky jsou vyráběny ve výrobním závodě.

Komínové stavební prvky (schválený stavební výrobek), obal stavebního výrobku nebo průvodní lístek stavebního výrobku jsou označeny od výrobce čísly materiálů použité kvality oceli, výrobním rokem, značkou výrobního závodu a značkou shody podle nařízení týkajících se značky shody.

Pro návrh (plánování) systémových komínů „kaminotherm“, platí ustanovení normy ČSN 73 4201, ČSN EN 1856-1, EN 1443.

 

Stavba komínů

Komíny uvnitř a vně na budovách se skládají z komínových stavebních prvků a dílů, a z potřebných konstrukčních prvků pro upevnění na zdi. Komíny a díly komínů jsou sestaveny tak, aby byly stabilní, zejména musejí být zajištěny a udržovány na nosných základech nebo nosných konstrukčních dílech z nehořlavých konstrukčních materiálů. Co se týče odolnosti konstrukčních dílů, které ovlivňují stabilitu, nesmějí vzbuzovat žádné pochybnosti. Komínové stavební prvky musejí být položeny od základu stavby pomocí korozivzdorného ukotvení základů nebo od stěnové konzoly stabilně a tak, aby byl komín na dolním konci neprodyšně uzavřen. Jednotlivé komínové stavební prvky musejí být do sebe vzájemně zasunuty tak, aby vzniklo bezvadné spojení. Pro napojení míst spalování a pro čisticí otvory je třeba použít zvláštní komínové stavební prvky. Čisticí otvory musejí být opatřeny komínovými čisticími uzávěrami. Komíny musejí být, bez ohledu na pevnou podporu, udržovány tak, aby byla zajištěna jejich podélná pohyblivost (držáky). Kotevní konzole budovy (držáky) budou umístěny v oblasti nárazu prvků. Vzdálenost kotevních konzol budovy, nesmí přesáhnout 3,00 m. Výška komínu nad posledním držákem nesmí pro světlé průměry do 225 mm přesáhnout 1,50 m, pro světlé průměry nad 225 mm pak 1,00 m. V oblasti připojovacích tvarovek pro napojení míst spalování a čisticí otvory musejí být komíny pod připojovacími otvory opatřeny navíc kotevními konzolami budovy (držáky).

Pro zachycení vlastní hmotnosti mohou být umístěny podpěry do stěny podle údajů uvedených v přílohách. Slouží-li stěnové konzoly coby mezipodpěry, je třeba dbát na podélně pohyblivé napojení dolního komínového stavebního prvku. Pro upevnění upínacích konzol budovy a podpěr stěn na částech budovy, smějí být použity pouze korozivzdorné a pro ukotvení v odpovídajících konstrukčních materiálech všeobecně stavebně technicky schválené hmoždinky.

Komíny smějí být vedeny jednou šikmo, jestliže vzdálenost dole ležícího nástěnného držáku není větší než 1,5 m. Úsek komínu nad šikmým vedením však musí být opatřen minimálně dvěma držáky.

Vzdálenost komínů od konstrukčních prvků s hořlavými konstrukčními materiály musí být minimálně 10 cm. Na základě povolené teploty odpadních plynů až po 400 C° při pravidelném provozu spalovacích zařízení je třeba naplánovat pro komíny ochranu proti dotyku podle ustanovení normy ČSN 73 4201, EN 1443.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z procházení našeho webu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.
Kontaktujte nás

place

KAMINOFLEX, s.r.o.

Havránkova 30/11

areál firmy MATE

619 00 Brno

phone

602 712 094

arrow